Cobit5

COBIT, Control Objectives for Information and Related Technology, är en generell standard för styrning av IT vars främsta syfte är att definiera de organisationsprocesser som krävs för att IT ska uppfylla företagets affärsmål. Om ITIL definierar hur det operativa IT-arbetet ska organiseras talar COBIT om vilka krav affärsverksamheten ska ställa på IT-sidan.

Standarden rekommenderar vilka element som bör finnas med i IT-processerna, vilka nyckeltal som bör användas, hur man ska mäta processernas mognad och identifiera risker.

För utbildningsleverantörer

Möt dina kunders krav utan att behöva investera något för att bredda din kursportfölj med COBIT5. Med vårt kursmaterial får du ett bra verktyg för dina utbildningar. Vi erbjuder interaktiva e-böcker eller printat kursmaterial i 4-färg, spiralbunden i högsta kvalitet. Båda alternativen till ett mycket attraktivt pris. Vi arrangerar pappers- och datorbaserade certifieringar i samband med kursen eller individuella datorbaserade certifieringar med testledning via webbkamera.

Läs mer om vårt kursmaterial
Läs mer om certifiering

För studenter

Vi erbjuder våra e-böcker som självstudier eller förberedelser inför en kurs. Du kan beställa en certifieringsvoucher och ta din certifiering online från bekvämligheten av ditt hem eller kontor.

Beställ en e-bok
Beställ en certifiering