ITIL Practitioner

Det naturliga steget efter ITIL Foundation där du fick grunderna i IT Service Management. På denna kurs lär du dig att anpassa och använda ramverket för att driva förbättringsarbete i din egen organisation.

ITIL Practitioner är en praktisk kurs där vi går igenom bland annat mätning, information och den organisatoriska förändringen som krävs för att förbättringen skall bli bestående.

Längd 2 dagar
Målgrupp Denna 2-dagars kurs vänder sig till IT-personal som är engagerade i leveransen av IT-tjänster och behöver en bra förståelse för att kunna tillämpa ”bästa praxis” inom IT Service Management. Du behöver ha genomfört kursen ITIL Foundation alternativt ha motsvarande kunskap.
Certifiering Ett scenariobaserat flervalsprov med en fallstudie som testar din förmåga att tillämpa kunskaper och färdigheter inom ITIL. Certifieringen är ”Open book” dvs du får ha med boken ” ITIL Practitioner Guidance”. Provet är på 1 timme och 45 minuter och du behöver minst 70% (28 poäng) för godkänt. Certifiering genomförs inte vid kurstillfället utan bokas och genomförs vid annan tidpunkt.
Förkunskaper Motsvarande ITIL Foundation. Du behöver ha en certifiering för ITIL Foundation för att skriva certifieringsprov.

Jag vill veta mer

Välj nedan vad du är intresserad av så kommer vi att kontakta dig inom kort.