Kepner-Tregoe

Kepner-Tregoe är en metodik för att samla in, strukturera och analysera information så att du snabbt och enkelt kan lösa problem, fatta beslut eller hantera risker.

I partnerskap med IT Preneurs och Kepner-Tregoe erbjuder vi den certifieringsgrundande utbildningen KT Foundation.

Kursmaterial

Utöver gedigen kurspärm får du med dig kunskap att direkt börja tillämpa Kepner Tregoe’s metoder.

Ackrediterad instruktör

Vi har egen svenskspråkig ackrediterad instruktör och kan även erbjuda engelskspråkiga kurstillfällen.