Schemalagda kurser Online

Alla kurser schemalagda nedan genomförs med lärare online. Du deltar via internet från valfri plats.
I alla priser ingår en certifiering som genomförs online vid valfri tidpunkt och plats.

Date CourseCourse areaPrisRegisterhf:categories
2020-03-30ITIL 4 Strategist – Direct, Plan & ImproveITIL22.500 kr
itil omrade
2020-06-22ITIL 4 Strategist – Direct, Plan & ImproveITIL22.500 kr
itil omrade
2020-05-18ITIL 4 Specialist – Create, Deliver & SupportITIL22.500 kr
itil omrade
2020-05-11ITIL 4 MPITIL28.500 kr
itil omrade
2020-04-21ITIL 4 FoundationITIL16.500 kr
itil omrade
2020-05-26ITIL 4 FoundationITIL16.500 kr
itil omrade