TRIM – Ärendehantering & Drift – 2 dagar

The Rational IT Model™ (TRIM) är en komplett modell för IT-organisationen och beskriver en enklare väg till ITIL®. Den bygger på ramverket ITIL men har anpassats till svenska förhållanden och beskriver på ett enkelt sätt hur helheten i IT Service Management fungerar. Modellen visar hur de olika delarna inom IT-organisationen är beroende av varandra och ger konkreta förslag på funktioner och processer som behövs för att skapa en tjänstebaserad IT-leverans.

Formatet på kursen är interaktivt med en blandning av teori och övningar för att ge deltagaren en bra förståelse för materialet. Alla deltagare får kursdokumentation i form av en kurspärm.

Du lär dig

 • Driftsfasen i TRIM
 • Grunderna i ärendehantering
 • Service desk
 • Request fulfilment
 • Incident management
 • Problem management
 • Driftuppgifter
 • Koordinering

Målgrupp

Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom ärendehantering och drift i modellen TRIM. Under kursen går vi igenom grunderna i driftsfasen och hur denna är kopplad till olika delar inom IT-organisationen. Vi kommer även att praktiskt gå igenom de aktiviteter som behövs för att producera stabila och effektiva IT-tjänster. Kursen utgår från det flöde av aktiviteter som finns inom en IT-drift. Vi kommer utifrån en helhet resonera om hur vi delar upp dessa aktiviteter och syftet med att göra det. Även de mer löpande uppgifterna som bygger upp en stor del av kostnaderna kommer att behandlas som en del av den totala arbetsbördan inom IT-driften. Vi kommer även att titta på hur vi kan prioritera och samordna alla aktiviteter utan att överbelasta våra resurser.

Förkunskaper

Genomgången TRIM Grundkurs. Eftersom modellen bygger på ITIL® så kan även den som utbildat sig i ITIL® Foundation och i sin vardag arbetar med ärendehantering gå denna kurs.

Kursdiplom

Vi utfärdar ett kursdiplom vid framgångsrikt deltagande på denna kurs.

Modellen TRIM

 • Grundbegrepp
 • Tjänstekonceptet
 • Funktioner och roller
 • Processer
 • Organisationen i modellen
 • Flöden och ansvar
 • Styrning av IT-tjänster

Driftfasen

 • Syfte och omfattning
 • Förändringsflödet

Funktioner i drift

 • Service desk
 • Teknisk drift
 • Applikationsdrift

Ärendehantering

 • Request fulfilment
 • Incident management

Drift

 • Problem management
 • Koordinering
 • Driftuppgifter

OPENTRIM

Aim 4 Knowledge är medlemmar i OpenTRIM som driver en medlems community på opentrim.org. TRIM är referensmodellen för IT Service Management och ger er praktiskt stöd i ert arbete med ITIL och era tjänsteleveranser.

Jag vill veta mer

FÖRETAGSINTERNA KURSER

Vi erbjuder våra kurser schemalagda genom partners samt företagsinternt t.ex. på plats hos er. I vår utbildning kan du vara säker på att alla instruktörer är ackrediterade och har lång praktisk erfarenhet.

Jag är intresserad av kursen

Våra partners för denna kurs