TRIM – Strategi & Styrning – 2 dagar

The Rational IT Model™ (TRIM) är en komplett modell för IT-organisationen och beskriver en enklare väg till ITIL®. Den bygger på ramverket ITIL® men har anpassats till svenska förhållanden och beskriver på ett enkelt sätt hur helheten i IT Service Management fungerar. Modellen visar hur de olika delarna inom IT-organisationen är beroende av varandra och ger konkreta förslag på funktioner och processer som behövs för att skapa en tjänstebaserad IT-leverans.

Formatet på kursen är interaktivt med en blandning av teori och övningar för att ge deltagaren en bra förståelse för materialet. Alla deltagare får kursdokumentation i form av en kurspärm.

Du lär dig

 • Grunderna i strategiarbete
 • Strategifasen i TRIM
 • Hantering av strategi
 • Hantering av tjänsteportfölj
 • Strategiska mål och mätning

Målgrupp

Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom de strategiska delarna av modellen TRIM. Under kursen går vi igenom grunderna i strategiarbetet för IT-avdelningen. Vi kommer att praktiskt gå igenom de aktiviteter som behövs för att skriva en strategi för IT samt skapa en tjänsteportfölj. Under kursen kommer vi att fundera över frågor som till exempel vem som är kunden till IT och vilket värde vi tillför till dessa. Utifrån detta skapar vi sedan strategiska mål för IT och en strategi för att nå dessa mål.

Förkunskaper

Genomgången TRIM Grundkurs. Eftersom modellen bygger på ITIL® så kan även den som utbildat sig i ITIL® Foundation och i sin vardag arbetar med strategifrågor gå denna kurs.

Kursdiplom

Vi utfärdar ett kursdiplom vid framgångsrikt deltagande på denna kurs.

Modellen TRIM

 • Grundbegrepp
 • Tjänstekonceptet
 • Funktioner och roller
 • Processer
 • Organisationen i modellen
 • Flöden och ansvar

Strategifasen

 • Syfte och omfattning
 • Perspektiv
 • Position
 • Plan
 • Handlingsmönster

IT-styrgruppen

 • Syfte och ansvar
 • Aktiviteter och arbetssätt

Hantering av strategi

 • Syfte och omfattning
 • Interna och externa faktorer
 • Analysera möjligheter
 • Framgångsfaktorer
 • Strategiska mål
 • Framtagning av strategin
 • Genomförande av strategin

Hantering av tjänstekatalog

 • Syfte och omfattning
 • Värde av IT-tjänster
 • Tjänsteportföljen
 • Aktiviteter för att skapa en tjänsteportfölj
 • Kontinuerlig förbättring

OPENTRIM

Aim 4 Knowledge är medlemmar i OpenTRIM som driver en medlems community på opentrim.org. TRIM är referensmodellen för IT Service Management och ger er praktiskt stöd i ert arbete med ITIL och era tjänsteleveranser.

Jag vill veta mer

FÖRETAGSINTERNA KURSER

Vi erbjuder våra kurser schemalagda genom partners samt företagsinternt t.ex. på plats hos er. I vår utbildning kan du vara säker på att alla instruktörer är ackrediterade och har lång praktisk erfarenhet.

Jag är intresserad av kursen

Våra partners för denna kurs