TRIM – Tjänstekatalog & Styrmodell – 2 dagar

The Rational IT Model™ (TRIM) är en komplett modell för IT-organisationen och beskriver en enklare väg till ITIL®. Den bygger på ramverket ITIL men har anpassats till svenska förhållanden och beskriver på ett enkelt sätt hur helheten i IT Service Management fungerar. Modellen visar hur de olika delarna inom IT-organisationen är beroende av varandra och ger konkreta förslag på funktioner och processer som behövs för att skapa en tjänstebaserad IT-leverans.

Formatet på kursen är interaktivt med en blandning av teori och övningar för att ge deltagaren en bra förståelse för materialet. Alla deltagare får kursdokumentation i form av en kurspärm.

Du lär dig

 • Funktioner i TRIM
 • Styrmodellen
 • Leveranskontrollfasen i TRIM
 • Hantering av tjänstekatalog
 • Hantering av leverantörer
 • Hantering av kunskap
 • Kontinuerlig förbättring

Målgrupp

Denna 2-dagars kurs vänder sig till dig som vill fördjupa dig inom tjänster och styrning av modellen TRIM. Under kursen går vi igenom grunderna i en tjänstekatalog och hur denna är kopplad till olika ansvar inom IT-organisationen. Vi kommer även att praktiskt gå igenom de aktiviteter som behövs för att skapa en tjänstekatalog.

Kursen utgår från våra kunder på ena sidan och IT-verkligheten på andra sidan. Där emellan har vi tjänsterna, både kundriktade och interna tekniska tjänster. Dessa skall kopplas ihop till en tjänstestruktur som motsvaras av ansvars-och kompetensfördelningen vi har i organisationen. Slutligen definierar vi styrmodellen och kopplar på kontinuerlig förbättring.

Förkunskaper

Genomgången TRIM Grundkurs. Eftersom modellen bygger på ITIL® så kan även den som utbildat sig i ITIL® Foundation och i sin vardag arbetar med tjänstekatalog och överenskommelser gå denna kurs.

Kursdiplom

Vi utfärdar ett kursdiplom vid framgångsrikt deltagande på denna kurs.

Modellen TRIM

 • Grundbegrepp
 • Tjänstekonceptet
 • Funktioner och roller
 • Processer
 • Organisationen i modellen
 • Flöden och ansvar
 • Styrning av IT-tjänster

Relationsfasen

 • Syfte och omfattning
 • Kundansvar
 • Hantering av verksamhetsrelationer
 • Hantering av servicenivåer
 • SLA

Leveranskontrollfasen

 • Syfte och ansvar
 • Hantering av tjänstekatalog
 • Hantering av kunskap
 • Hantering av leverantörer

Styrmodell

 • Funktioner
 • Roller
 • Ansvarsfördelning

Kontinuerliga förbättringar

 • Förbättringsmetod
 • Mätning

OPENTRIM

Aim 4 Knowledge är medlemmar i OpenTRIM som driver en medlems community på opentrim.org. TRIM är referensmodellen för IT Service Management och ger er praktiskt stöd i ert arbete med ITIL och era tjänsteleveranser.

Jag vill veta mer

FÖRETAGSINTERNA KURSER

Vi erbjuder våra kurser schemalagda genom partners samt företagsinternt t.ex. på plats hos er. I vår utbildning kan du vara säker på att alla instruktörer är ackrediterade och har lång praktisk erfarenhet.

Jag är intresserad av kursen

Våra partners för denna kurs