Itil-Training-Organization
itil_aeo

The Rational IT Model™ (TRIM)

The Rational IT Model™ (TRIM) är en komplett modell för IT-organisationen och beskriver en enklare väg till IT Service Management.

Den bygger på ramverket ITIL® men har anpassats till svenska förhållanden och beskriver på ett enkelt sätt hur helheten i IT Service Management fungerar.

Modellen visar hur de olika delarna inom IT organisationen är beroende av varandra och ger konkreta förslag på funktioner och processer som behövs för att skapa en tjänstebaserad IT-leverans.

Utbildning

Alla våra kurser inom TRIM i menyn till vänster kan vi erbjuda på plats hos dig oavsett var du befinner dig.

Workshops

I början av arbetet med TRIM erbjuder vi en TRIM Kickstart som är ett snabbt sätt att komma igång med resan mot service management. Inför varje ny fas inom TRIM erbjuder vi en workshop för att stödja ert arbete med ITIL och service management.

OpenTRIM

opentrim.org kan du bli medlem och få tillgång till allt som ingår:

• En wiki som innehåller beskrivande texter om alla delar av modellen
• En styrmodell för IT-tjänsteleveransen
• En tjänstestruktur som knyter ihop verksamheten mer tekniken
• 16st processbeskrivningar
• 21st rollbeskrivningar
• 7st funktionsbeskrivningar
• Mallar för alla rutin- och aktivitetsbeskrivningar
• Mallar för alla strategi- och policydokument
• Mallar för tjänstebeskrivningar på alla nivåer