Register

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

COBIT5 Foundation

Kursen COBIT Foundation beskriver fördelarna med ett ordentligt ramverk för IT Governance och förklarar hur en organisation kan uppnå effektiv IT Governance med hjälp av “best practice” enligt COBIT.

Kursformen växlar mellan fallstudier, presentationer, diskussioner, föredrag och praktiska övningar.

COBIT 5 är det enda ramverk för styrning och ledning av företagets IT som behövs. Denna senaste version innehåller de senaste tankegångarna i företagsadministration och metoder, globalt accepterade principer, metoder, analytiska verktyg.

Den nya versionen innehåller även modeller för att öka förtroendet för, och värdet från informationssystem.

COBIT 5 bygger på och expanderar från COBIT 4.1 genom att integrera andra stora ramar, standarder och resurser, inklusive ISACA: s Val IT och Risk IT, ITIL ® och relaterade standarder från International Organization for Standardization (ISO).

Längd 3 dagar
Målgrupp Kursen riktar sig till företagsledning, affärsområdeschefer, IT-management och revisorer, IT-revisorer, verksamhetsutvecklare, IT-chefer, kvalitetsansvariga inom IT, processansvariga och chefer i organisationer som tillhandahåller IT-tjänster.
Certifiering Certifieringen består av 50 flervalsfrågor och minst 50% skall besvaras rätt för ett godkänt resultat.
Förkunskaper Inga

Jag vill veta mer

Välj nedan vad du är intresserad av så kommer vi att kontakta dig inom kort.