Man måste förstå och anpassa ITIL för att få det att fungera. I Sverige har vi ett ganska enhetligt sätt att hantera en IT-leverans vilket gör att 80% av anpassningen blir lika, oavsett storlek och inriktning på IT-organisationen.
Där kommer The Rational IT Model (TRIM) in i bilden. Modellen sätter ihop de gemensamma 80% men beskriver även hur allt hänger ihop. Du kan istället koncentrera dig på att anpassa det som verkligen är unikt och på själva införandet.

Syftet med modellen är att fler IT-organisationer lättare ska få ut effekten av Service Management stället för att lägga tid att bygga processer. TRIM är en komplett modell baserad på ITIL, för din IT-organisation.

Välkommen till en inspirationskväll som visar hur du går tillväga!

Den kostnadsfria inspirationskvällen inleds 18:00 med mingel. Programmet startar 18:30 och pågår till 20:30.

Anmälan avslutad.