Vi välkomnar Insperio som partner och ATO Affiliate till oss.

Insperio är ett konsultbolag med fokus på rådgivning inom IT ledning och styrning och deras konsulter har alla lång erfarenhet från många olika sammanhang och hög specialistkompetens inom Service Management och Förvaltningsstyrning.

Insperio erbjuder alla våra kurser inom ITIL.

Insperio